Cele projektu

Celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Maków Podhalański, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów, a także ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji i smogu, wraz z nadmiernymi kosztami źródeł grzewczych.

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Gminy Maków Podhalański, który znajduje się w obszarze strefy małopolskiej, dla której w latach 2018 i 2019 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości bezno(a)pirenu, pyłów i innych substancji zanieczyszczających, a także określono podwyższona wartość wskazanych substancji zanieczyszczających związana jest z emisją w okresie grzewczym.

 

Zakładane efekty ekologiczne realizacji projektu:

    • Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 – 880,31 t/rok.
    • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 53,50 MWh/rok
    • Oszczędność energii pierwotnej – 3 420,09 MWh/rok

Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Skip to content