przedmiot projektu

Projekt zakłada kompleksową poprawę efektywności energetycznej 6 budynków użyteczności publicznej, szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański, wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dla dzieci użytkujących te budynki, jak i całej społeczności lokalnej poprzez utworzenie portalu edukacyjnego w ramach projektu. W ramach działań modernizacyjnych, przynoszących podniesienie efektywności energetycznej budynków, zaplanowana jest modernizacja istniejących źródeł ciepła, w tym montaż pompy ciepła w budynku w Białce, zastosowanie docieplenia przegród zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej/drzwiowej, jak również modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach w celu zwiększenia wykorzystania OZE poprzez częściowe bezemisyjne zasilanie w energię elektryczną budynków. W konsekwencji, w ramach wytworzonej infrastruktury uzyska się 6 obiektów o niskim wskaźników zużycia energii pierwotnej, a także wysokiej klasie efektywności energetycznej ze zmniejszonym kosztem eksploatacyjnym.

 

W ramach zadania przewiduje się realizację prac w 6 obiektach w miejscowościach:

  1. Szkoła Podstawowa w Wieprzcu
  2. Szkoła Podstawowa w Kojszówce
  3. Szkoła Podstawowa w Juszczynie
  4. Szkoła Podstawowa w Białce
  5. Szkoła Podstawowa w Grzechyni
  6. Szkoła Podstawowa SPSK Maków Podhalański

Planowane do wykonania prace obejmują:

  • Docieplenie ścian, przegród zewnętrznych, fundamentów i stropów
  • Wymiana stolarki zewnętrznej
  • Modernizacja źródeł ciepła w tym montaż pompy ciepła w szkole w Wieprzcu
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
  • Modernizacja wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne
  • Montaż paneli fotowoltaicznych

Obiekty objęte działaniami projektowymi

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce

Termin wykonania: do 1 lutego 2023r.

Kwota brutto: 588 888,82 złotych

Zakres robót: wymiana instalacji c.o., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropów, wykonanie ocieplenie ścian fundamentów i cokołu, wykonanie kotłowni gazowej.

Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Grzechyni

Termin wykonania: do 31 sierpnia 2023r.

Kwota brutto: 1 193 146,91 złotych

Zakres robót: wykonanie instalacji c.o., ocieplenie stropu oraz ścian zewnętrznych wykonanie ocieplenie ścian fundamentów i cokołu, wykonanie kotłowni gazowej

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kojszówce

Termin wykonania: do 1 lutego 2023r.

Kwota brutto: 653 316,00 złotych

Zakres robót: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, wykonanie ocieplenie ścian fundamentów i cokołu, wymiana instalacji c.o.

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  w Juszczynie

Termin wykonania: do 1 lutego 2023r

Kwota brutto: 1 173 071,20 złotych

Zakres robót: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz stropu sali gimnastycznej, wykonanie ocieplenie ścian fundamentów i cokołu, wymiana instalacji c.o., wykonanie kotłowni gazowej

Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Dzieci z Fatimy w Makowie Podhalańskim

Termin wykonania: do 18 marca 2023r.

Kwota brutto: 1 321 979,69 złotych

Zakres robót: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian i stropów, wykonanie ocieplenie ścian fundamentów i cokołu, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wykonanie kotłowni gazowej, wymiana grzejników

Szkoła Podstawowa im.Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu

Termin wykonania: do 31 sierpnia 2023r.

Kwota brutto: 596 897,54 złotych

Zakres robót: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropu sali gimnastycznej, wykonanie ocieplenie ścian fundamentów i cokołu, wymiana instalacji c.o., montaż pompy ciepła.

Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Skip to content