Współfinansowanie

Planowany koszt całkowity zadania wynosi 6 747 711,94 PLN, koszty kwalifikowane 6 328 749,10 PLN.

 

 

Wartość dofinasowania złożonego wniosku to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa.

 

 

Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Skip to content