aktualności

Postęp pracy termomodernizacji budynków sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański 

Kolejne etapy prac budowlanych w ramach podpisanych umów z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”.

 

Prace w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej w Kojszówce i Makowie Dolnym zmierzają do końca zostały już zainstalowane oraz podłączone zbiorniki na gaz dzięki czemu w wyżej wymienionych szkołach nie używa się już węgla do ogrzewania budynków.

Maków Dolny

KOJSZÓWKA

Prace remontowe w szkole w Białce oraz Juszczynie nabierają tempa, i wykonywane są kolejne etapy założone w pracach modernizacyjnych budynków szkoły.

BIAŁKA - JUSZCZYN

Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Skip to content