aktualności

Termomodernizacja budynków sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański z Programu Funduszy Norweskich

Kolejne etapy prac budowlanych w ramach podpisanych umów z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”.

 

Dokumentacja zdjęciowa z przebiegu prac modernizacyjnych:

 

Szkoła Podstawowa w Kojszówce

Szkoła Podstawowa w Juszczynie

Szkoła Podstawowa w Białce

Szkoła Podstawowa SPSK Maków Podhalański

Szkoła podstawowa w Wieprzcu

Szkoła podstawowa w Grzechyni

Dla prac modernizacyjnych w Szkołach Wieprzec i Grzechynia zostały podpisane umowy z Wykonawcami zadań a termin ich zakończenia to sierpień roku 2023. W pozostałych szkołach prace przebiegają sprawnie, zgodnie z harmonogramem robót.

 

Wartość dofinansowania to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa.

 

Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański. Chodzi zwłaszcza o zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów, a także zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Skip to content